תנאי הסף לקבלת תמיכת משרד התרבות

 1. משרד התרבות תומך ביוצרים עצמאים בתחום התיאטרון באמצעות מבחן תמיכה המכונה “תקנת הפרינג'”.  בתקנה זו ישנו פרק המוקדש לתמיכה בהפקה חדשה. התמיכה ניתנת אך ורק לתאגיד. 
 2. עמותת אי”ב  (תאגיד) ,כארגון גג, מבצעת את הליך ההגשה עבור יוצרים העומדים בתנאי הסף המוגדרים במבחן התמיכה ומנהלת עבור הזוכים בתמיכה את כספי התמיכה בהפקה. 
 3. להלן תמצית תנאי הסף כפי שנוסחו על ידי משרד התרבות במבחן התמיכה ביחס ל”פרויקט הפקתי” (תמיכה בהפקה חדשה, שטרם עלתה לבמה): 

  א. ההפקה המתוכננת שבעדה מבוקשת התמיכה היא ברמה אמנותית נאותה, לפי הערכת המדור (מדור = מדור פרינג’ במינהל תרבות) ; הערכת המדור כאמור תינתן על יסוד המידע המובא בבקשה לתמיכה או על יסוד פרזנטציה שתוצג לפניו, ולאחר ששקל, בין השאר, את הסגנון והשפה האמנותיים, מקוריות וחדשנות ומורכבות הפקתית; בכל מקרה, המלצה שלפיה ההפקה אינה ברמה אמנותית נאותה לא תינתן בלא פרזנטציה;

  ב. תנאי סף כמותיים: 

  ב.1 בארבע השנים הקודמות לשנת הגשת הבקשה העלה (היוצר.ת) באופן עצמאי ושלא במסגרת

  קופרודוקציה עם תאטרון רפרטוארי, שתי הפקות (חדשות) לפחות, והריץ כל הפקה 20 הרצות לפחות;

  ב.2  (היוצר) קיים בישראל בשנתיים שקדמו לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה, 50

  הרצות לפחות של הפקותיו;

  ב.3  (ההערה שמובאת כאן מתייחסת לסעיף ב1 או סעיף ב 2 ): 

  היוצר.ת יכול לעמוד באחד מהסעיפים הנ”ל בשיעור של 60% לפחות, ובלבד שהמדור מצא כי

  ההפקה  מהווה יצירה תאטרונית ייחודית או שהיא פונה לקהל יעד ייחודי;

 4. בשלב הגשת בקשת ההצטרפות לעמותה, העמותה מוודאה שהמגיש.ה עומדת בתנאי הסף הללו. ומאשרת את החברות בהתאם. 
 5. היוצרים יקבלו הסבר מלא וליווי לגבי תהליך הגשת ההגשה לתמיכה, עם הצטרפותם לעמותה. 

למעוניינים לקרוא את נוסח מבחן התמיכה המכונה “תקנת הפרינג'” במלואו כאן: