EVE aims to enhance the independent creation scene in Israel, to allow freedom and goals for independent creators and to promote independent Israeli creation both in Israel and worldwide.

אאוט אוף ספייס / דניאל כהן לוי ונמר גולן / צילום: דוד קפךן

EVE, a Non-Profit Organization, was founded in 2014 by a group of artists who decided to set out on a unitedly independent path with the intent to enhance the independent creation scene in Israel, to allow freedom and goals for independent creators and to promote independent Israeli creation both in Israel and worldwide. 

EVE is an umbrella organization that provides its members with financial management services, professional counselling, rehearsal space subsidies, insurance and professional seminars. In addition, the organization promotes common interests with the governmental and cultural institutions as well as initiates projects in accordance with the decisions of its members and its leading team.  

The organization aims to expand its activity, to make professional information available for its members, to advise younger artists, make use of its veteran members’ knowledge and experience and to improve the independent artists’ creative space and “living conditions”. Joining the organization requires meeting professional requirements and paying member dues. 

Board of Directors: Hanan Deri Barkai, Varda Shoshan Levy, Ofra Ben Yaacov, Keren Martsiano, Hanni Vardi , Noa Lev

עמותת אי״ב – ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע, הוקמה על-ידי קבוצת יוצרים שהתאגדו סביב חזון משותף: להעצים את שדה היצירה התאטרונית העצמאית בישראל: ליצור אופק פעולה, ולקדם יוצרים ויצירה עצמאים.

ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון
ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון
Previous slide
Next slide

להגשמת חזון זה פועל הארגון בשני ערוצים עיקריים: האחד – כארגון גג ליוצרים, באמצעות מתן שירותים מקצועיים שונים לחברים העמותה: ניהול כספי, יעוץ מקצועי בתחומים שונים הקשורים בהתנהלות השוטפת של היוצר (כגון יחסי ציבור, מימון המונים, שיווק ועוד), סבסוד חדרי חזרות, ביטוח צד ג׳, השתלמויות מקצועיות, הנגשת מידע מקצועי, סיוע בהגשת בקשות תמיכה, ועוד. כארגון גג העמותה היא הגוף היחיד בישראל המאפשר לכל יוצר עצמאי העומד בתנאי הסף של משרד התרבות, להגיש בקשת תמיכה ממשרד זה. השני – כגורם השואף להוביל שינוי במרחב בו יוצרים עצמאים פועלים. הפעילות בערוץ זה כוללת בין השאר: קידום האינטרסים המשותפים במוסדות התרבות והשלטון, יזום פסטיבלים ליצירה עצמאית, פיתוח קהלים בכל רחבי הארץ.

העמותה שוקדת על הרחבת פעילותה, במטרה למצוא דרכים לסייע גם לקהילת היוצרים העצמאים בכללה, לרבות יוצרים בראשית דרכם, ופועלת לטובת שיפור ״תנאי המחייה״ והמרחבים היצירתיים של היוצרים העצמאים בישראל. ההצטרפות לעמותה מותנית בעמידה בתנאי סף מקצועיים ובתשלום דמי חבר. בבסיס גישתנו עומדת ההכרה כי העמותה היא של היוצרים החברים בה והחברים בשיתוף פעולה מתווים ביחד את דרכי פעילותה.

מי יכול להיות חבר באי"ב?

 כל יוצר עצמאי בתחום התיאטרון, ובתחום אמנות המופע – שעומד בתנאי הסף שלנו להצטרפות (תנאי הסף מפורטים כאן). אבל! תינתן קדימות ליוצרים שעומדים גם בתנאי הסף של משרד התרבות לתמיכה ב”פרויקט הפקתי” (הסיבה למתן הקדימות: אי”ב הוא הארגון היחידי שבאמצעותו כל מי שאין לו עמותה, יכול להגיש בקשת תמיכה של משרד התרבות, ולכן עלינו לאפשר קדימות). מהם תנאי הסף הללו? הנה. ועוד אבל! העמותה מוגבלת להיקף של כ- 50 חברים. השאיפה שלנו היא לגדול ולאפשר ליותר יוצרים להיות חברים, אבל כרגע זה המצב.

מה אפשר להרוויח מאי”ב למרות שאינני עומד בתנאי הסף?                

1. הנגשת מידע חשוב: קולות קוראים לפסטיבלים, קרנות, מידע מעניין מהתחום ועוד. לכן כדאי מאוד: להצטרף לניוזלטר שלנו – כאן, לעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו – כאן, ולהשתתף בהשתלמויות ובסדנאות שלנו (הפרסומים בכל הפלטפורמות: אתר, ניוזלטר, פייסבוק).

2. שירותים כספיים – ניהול תמיכות, מענקים, הכנסות והוצאות: אנחנו נותנים שירות מצויין, גם למי שאינו חבר אי”ב. השירות כולל ניהול כספי ותשלומים לספקים ונותני שירותים. למה כדאי? מי שרשום כ”עוסק פטור” ברשויות המס – אם תקבלו מענק ממפעל הפיס בסך 40,000 ש”ח למשל, יהיה לכם קשה להמשיך להתנהל כעוסקים פטורים. לכן כעמותה, אנחנו מציעים לקבל מענקים ותמיכות באמצעותנו, לנהל את הפרויקט הנתמך בעזרתנו, אנחנו נשלם עבורכם לספקים ונותני שירותים. (לכן כדאי למשל להגיש בקשה למפעל הפיס באמצעות אי”ב וכך הלאה…). עבור השירות העמותה גובה תקורה בגובה 6.5% או 7.5% (ההנחה היא לחברי בת”י – איגוד במאי ישראל).

3. מחסן תפאורה: יש לנו מחסן תפאורה, אנחנו מציעים שטחי אחסון להצגות קטנות במחיר הוגן. למידע נוסף לחצו כאן.

4. כנס שנתי: מדי שנה אנחנו מקיימים כנס שנתי מעניין וחשוב, שמיועד ליוצרים עצמאיים. שמרו על קשר ותגיעו לכנס השנתי.

5. סדנאות והשתלמויות: כל חודש מתקיימות סדנאות והשתלמויות הפתוחות ליוצרים עצמאים באשר הם. הנשואים בהם אנו נוגעים: שיווק, מכירות, שיווק חו”ל, קידום הצגות בפייסבוק, מעמדי כיוצר עוסק פטור ברשויות המס, מפגשים מיוחדים עם נציגי מפעל הפיס, נציגי משרד התרבות ועוד…

מלבד אלה- ייזום פרויקטים רחבי טווח

העמותה רואה עצמה כשליחה של קהילת יוצרי התיאטרון העצמאים. פרויקטים כאלה משפיעים על מרחב היצירה העצמאית בכלל , ללא קשר לחברות באי”ב. למשל: *פעולה מאומצת ומתמשכת לשינוי שיטת התמיכה ביוצרים עצמאים במשרד התרבות. *בניית קהלים ופרויקטים המשפיעים על היקפי מכירת הצגות עצמאיות בפריפריה. *תקשורת שוטפת מול הממסד ומול גופי התמיכה השונים תוך שמירה על האג’נדה של קהילת היוצרים וטיווח בין הצדדים. (הטקסט מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לכל המינים).

עמותת אי״ב נתמכת על ידי משרד התרבות על בסיס מבחן התמיכה ב״ארגוני גג״.תמיכת משרד התרבות מאפשרת לנו להתנהל, ליזום פעילות ולקדם יוצרים עצמאים שחברים בעמותה. היוצרים החברים בעמותה, אשר עומדים בתנאי הסף של מינהל תרבות, נתמכים ע״י משרד התרבות על בסיס מבחני התמיכה המכונים ״תקנת הפרינג׳״ – פרויקטים הפקתיים.

עיריית תל אביב-יפו, במסגרת אגף תרבות, תומכת בעמותה שלנו באופן שוטף החל משנת 2020. בנוסף לתמיכה השוטפת של העירייה בפעילותנו כארגון גג, העירייה מסייעת לנו גם בפרויקטים שונים שאנחנו יוזמים: בשנת 2020 הודות לתמיכת העירייה, אנחנו נעלה לאוויר פודקאסט על יצירה עצמאית, ונממש פרוייקט שמיועד ליוצרים צעירים: “מעגל יוצרים צעירים” שמטרתו להעניק “ארגז כלים” לניהול עצמי עבור יוצרי תיאטרון ופרפורמנס בראשית דרכם.

מועצת הפיס תומכת לאורך שנים רבות ביוצרים וביצירה עצמאים. רבים מחברי העמותה קבלו ומקבלים מענקים הן על הפקות חדשות ועל הרצות של הפקות קיימות ברחבי הארץ. מענק של מפעל הפיס אפשר לנו כעמותה, לקיים במשך שנתיים (2016-2017) מפגשים עם אמנים בינ״ל. תכנית המפגשים נעשתה בשיתוף פסטיבל ישראל, ירושלים.

אנחנו חברים בפורום מוסדות תרבות ואמנות. מטרות הפורום: קידום וחיזוק התרבות והאמנות בישראל, חיזוק וביסוס מוסדות התרבות והאמנות בכל הארץ ומכל התחומים, לפעול להגדלת תקציב התרבות והגדלת התמיכה במוסדות, לפעול לחשיפת התרבות והיצירה הישראלית בארץ ובעולם. בפורום חברים מוסדות תרבות רבים מכל תחומי האמנות בישראל. פרטים מלאים על פעילות הפורום ועל החברים בו – באתר הפורום.

יחד עם פסטיבל ישראל יזמנו מפגשים של יוצרים עצמאיים עם מיטב היוצרים שמגיעים לפסטיבל ישראל. ב- 2016 אירחנו את היוצר פיליפ קן, וב- 2017 השקנו את מפגש אי”ב #1 – בין יצירה להפקה, שעסק ב״תפר״ שבין הפקה ליצירה ואירחנו את אגדת התאטרון העולמי – רוברט וילסון ואת היוצר הצעיר והמבטיח- טום לוז. תודה לצוות פסטיבל ישראל על השותפות שהייתה ועל כל אלה שעוד בדרך.

מחשבות על יצירה עצמאית

 מהי יצירה עצמאית? הואיל וקשה להציע תשובה חד-משמעית ומוסכמת על הכל לשאלה הזאת, הטקסט שלהלן מציע בעיקר מחשבות על המצוי והגיגים על הרצוי.

במובנו הטכני, המושג ‘יצירה עצמאית’ מתייחס לעבודות תיאטרון ומיצג הנוצרות מחוץ לממסד התיאטרוני או נעשות בשיתוף-פעולה עם מוסד הפקתי כלשהו, ובלבד שהיוצרים שומרים בהן על מעמד עצמאי המתבטא בכך שהם נושאים באחריות הכוללת על יצירתם, לא רק במישור האמנותי אלא גם במישור ההפקתי. למעשה, תנאי העבודה ואופי העשייה של היוצרים העצמאיים הופכים את התהליך ההפקתי לחלק בלתי-נפרד מעבודת הבימוי.

במובנו האידאולוגי, המושג ‘יצירה עצמאית’ מתייחס לצורה של עשייה המבטאת חשיבה עצמאית במלוא מובן המילה, הפועלת יד ביד עם חופש יצירה ועם יזמות הפקתית . היוצרים העצמאיים הם יוצרים חופשיים: חופשיים לבחור את חומרי היצירה שלהם, ללהק כראות עיניהם ולהתלבט לגבי השפה האמנותית, בלי לקחת בחשבון שיקולי רייטינג של אולם גדול ובלי להיות משועבדים לצורך לרצות את הקהל או את המנהלים האמנותיים. מכאן, שהיוצרים העצמאיים לא רק מפיקים עצמאית את יצירותיהם, על כל המשתמע מכך, אלא גם מנהלים אמנותית את דרכם.

לא כל היוצרים בוחרים ביצירה עצמאית כאופציה אידאלית, ואפילו לא כאופציה ראשונה, לנוכח הקשיים הכרוכים בצורת העשייה הזאת. אבל, גם אם חלק מהיוצרים הגיעו אליה כמעט בעל-כורחם, בהיעדר אופציות אחרות, רבים מהם בחרו לדבוק בה לטווח ארוך משום שדרך זו מאפשרת להם את החופש לבחור מה נכון להם ליצור ואת האופן בו נכון להם ליצור אותו.

היוצרים העצמאיים לומדים עם הזמן להתמחות בדברים החורגים מהעשייה האמנותית עצמה: הפקה, גיוס כספים, ניהול חשבונות, שיווק, מיתוג, ועוד. צורת העבודה שלהם תובעת מהם ליטול יוזמה ומטילה עליהם אחריות רבה, כי הם נושאים על גבם את הניהול הכולל של היצירה שלהם, החל משלביה המקדמיים ועד להרצה השוטפת שלה. התביעה מהיוצרים למקצוענות היא אפוא דרישה מחייבת, הואיל וההתנהלות האמנותית, ההפקתית והערכית שלהם משפיעה על האופן בו שדה היצירה העצמאית כולו נתפס בתודעה.

ארגון היוצרים העצמאים הוקם במטרה למנף ולהעצים את עשייתם של היחידים החברים בו: יוצרים ויוצרות הפועלים כל אחד ואחת לבדם ובכל-זאת חותרים להשתייך לקהילת שיתוף מידע. המניע להקמת הארגון היה הרצון לקדם את אמצעי ההפקה של היוצרים העצמאיים ולתת מענה לסוגיות הפקתיות שונות בהן הם נתקלים בעשייתם – כל זאת במציאות שבה הם נאלצים להשקיע מדי חודש את מרצם, זמנם וכספם הפרטי במאמץ להבטיח את הישרדותן של היצירות שלהם. אולם, בטווח הארוך שאיפתו של הארגון הוא להפוך לבית עבור היוצרים העצמאיים, בית שיהיה מרחב לדיון פורה על זהותה האמנותית של היצירה העצמאית בישראל, על סדר-יומה האידאולוגי ועל אופנים לקידומה וטיפוחה, מתוך אמונה שגם באמצעים כספיים מוגבלים ניתן ליצור עבודות עשירות מבחינה צורנית ותוכנית, שיהוו אלטרנטיבה לעשייה המתקיימת בגבולות הממסד. )הטקסט נכתב ע”י עירא אבנרי בשיתוף יוצרי אי”ב(.

אני מאמין

 מהי יצירה עצמאית? הואיל וקשה להציע תשובה חד-משמעית ומוסכמת על הכל לשאלה הזאת, הטקסט שלהלן מציע בעיקר מחשבות על המצוי והגיגים על הרצוי. במובנו הטכני, המושג ‘יצירה עצמאית’ מתייחס לעבודות תיאטרון ומיצג הנוצרות מחוץ לממסד התיאטרוני או נעשות בשיתוף-פעולה עם מוסד הפקתי כלשהו, ובלבד שהיוצרים שומרים בהן על מעמד עצמאי המתבטא בכך שהם נושאים באחריות הכוללת על יצירתם, לא רק במישור האמנותי אלא גם במישור ההפקתי. למעשה, תנאי העבודה ואופי העשייה של היוצרים העצמאיים הופכים את התהליך ההפקתי לחלק בלתי-נפרד מעבודת הבימוי.

דוחות ושקיפות

 מהי יצירה עצמאית? הואיל וקשה להציע תשובה חד-משמעית ומוסכמת על הכל לשאלה הזאת, הטקסט שלהלן מציע בעיקר מחשבות על המצוי והגיגים על הרצוי.

Skip to content