תנאים להצטרפות כחבר מן המנין באי"ב

הפרטים שלהלן מעודכנים לשנת 2022-2023 (ועשויים להתעדכן מעת לעת)  ההצטרפות לעמותה מתאפשרת אחת לשנה ברבעון האחרון של השנה.  ההודעה על פתיחת "תקופת ההצטרפות" תפורסם אחת לשנה בניוזלטר של אי"ב ובמייל לכל המתעניינים. 
 1. ההצטרפות לאי"ב מיועדת לבמאים – יוצרים פעילים בתחום התיאטרון ואמנות המופע. הכוונה ליוצרים שמובילים את יצירתם ואחראים על מימושה.
 2. ההצטרפות מיועדת לבמאים – יוצרים  המתכוונים להגיש בקשה לתמיכת משרד התרבות (תמיכה ב"פרוייקט הפקתי" כהגדרת משרד התרבות) לשנת התקציב הקרובה (*) 
 3. על היוצר.ת לעמוד בתנאי הסף לקבלת תמיכה זו כמפורט בתנאי הסף המוגדרים ב"מבחן התמיכה" של משרד התרבות (ומפורטים בהמשך) 
 4. ההצטרפות לעמותה נעשית בשני שלבים: 
  • שלב א' – הגשת בקשת הצטרפות והוכחת עמידה בתנאי סף. בשלב זה המצטרפים מקבלים מעמד "חבר זמני" והעמותה מטפלת בהגשת בקשת התמיכה למשרד התרבות עבור המצטרפ.ת. ההצטרפות בשלב זה כרוכה בתשלום דמי חבר חלקיים. 
  • שלב ב' – חברות מלאה מאושרת רק במידה והיוצר.ת מקבלת בפועל את תמיכת משרד התרבות על יצירתו.ה.
  • בשלב הזמני היוצרים מקבלים שירותים מוגדרים מן העמותה, ומוזמנים להשאר חברים במעמד זה עד סוף השנה הקלנדרית. בתום השנה הקלנדרית חברותו של מי שלא קיבל את תמיכת משרד התרבות פגה. היוצר.ת מוזמנ.ת כמובן להצטרף מחדש במועד ההצטרפות הבא ולהגיש שוב בקשת תמיכה למשרד התרבות. 
 5. במקרים חריגים, ועל פי החלטת ועדת ההיגוי של העמותה, העמותה תוכל לקבל חבר חדש, גם אם אינו מתכוון להגיש בקשת תמיכה ממשרד התרבות. 
 6. תהליך ההצטרפות כרוך במילוי טופס בקשת הצטרפות וצירוף מסמכים שונים. הטופס ימסר למתעניינים באמצעות המייל עם ההודעה על פתיחת "תקופת ההצטרפות" לעמותה. 
 7. החברות בעמותה כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים, בחתימה על הסכם חברות ובניהול כספים במסגרת העמותה.