סדנת קצב "תיפוף ירוק"

Noa Mordowicz – Bordel Total