Danielle Cohen Levy & Namer Golan

להמשך >> Creator's website

Current Shows

על כל צרה שלא תבוא

האיש שלא הבחין בשום דבר

היעלמותו המסתורית של מ’

על כל צרה שלא תבוא

23 מחשבות על קונפליקט

האיש שלא הבחין בשום דבר

יצירתם של נמר גולן וגוזף שפרינצק

יצירתם המשותפת של נמר גולן וגוזף שפרינצק ע״פ סיפורים של הסופר השוויצרי רוברט ואלזר (1878-1956), אחד הסופרים החשובים והמעניינים במאה ה-20. חזיונות בימתיים סוראליסטיים שזורים בין מילים, להטוטים, תאורה וחפצים, ומציגים מצבים אבסורדיים, מצחיקים וכואבים של הקיום האנושי העולים מתוך כתיבתו וקורות חייו של הסופר.
 

היעלמותו המסתורית של מ’

סיפור בלשי-אורבני

מאת ובביצוע: דניאל כהן לוי

סיפור אמיתי. עקבותיו של מ' אבדו לפני 30 שנה, שנים אחר כך אני נשלחת על ידי אמי לפענח את תעלומת היעלמותו המסתורית. מסע שהתחיל בגלגול הקודם, ובמהלכו אלמד מה הדבר הראשון שמצילים משריפה, עד מתי מחכים למאהב שהלך, ואיך כל זה קשור לחתול של שרדינגר