| fake

בהשראת ספר מלכים.

אגדה מוסיקלית, שאולי כבר קרתה, ואולי עוד תקרה.

מלך יהודה נרצח, ושפן, סופר המלך, והאיש השני בחשיבותו בממלכה, רוצה לעשות את הדבר הנכון. הוא מנצל את ההזדמנות וממליך מלך בובה כדי לבצע שינויים בממלכה. העם לא שש לוותר על מנהגיו ושפן לא בוחל בשקרים ובמעשים כדי לשכנע את המתנגדים שדרכו היא הדרך היחידה. העוצמה שבידיו הופכת את שפן לאדם רצחני. הכח משחית ומטביע את חצר המלך בדם.


אגדה מוסיקלית, שאולי כבר קרתה, ואולי עוד תקרה. מופע בהשראת ספר מלכים.


כתיבה ובימוי: אלמה וייך-חושן
תפאורה: דניאלה מור ואיריס מועלם
תלבושות: דניאלה מור
תאורה: איריס מועלם
מוסיקה: אורי אפרת
ע. במאי וניהול הצגה: גאיה חושן
שחקנים: רותי בורנשטיין, דורון צפריר, אריאל קורט, גיא רון, אייל שכטר

תודה לנאוה צוקרמן, ד"ר יגאל בן נון ואורית ירון.