אריאל וולף | אדיפוס.טריפטיכון


עיבוד מודרני בשלושה חלקים למיתוס ולמחזה "אדיפוס המלך". יצירה בימתית חזותית העוקבת אחר חידת האדם.