Happy & Lucky

16:00 | מרכז מחול שלם, ירושלים | לפרטים ורכישת כרטיסים

יצירה זו הינה קומבינציה בלתי אפשרית של היומיומי עם הפנטסטי, של הנשגב והבזוי. שילוב של הפחדים העמוקים יחד עם החלומות המופרכים ביותר לכדי עולם זוהר ועקום/ דרור ליברמן וקזויו שיונוירי