האמיני יום יבוא

21:00 | מוזיאון ת"א | לפרטים ורכישת כרטיסים |  036077020

סביב שולחן ארוך, עם כוסית וודקה וטעימה קלה, לפי מיטב המסורת הרוסית,גולל השירים היפים של אז, עולים סיפוריהן של נשים צעירות שבחרו להתגייס וללחום בחזית הרוסית במלחמת העולם השניה. נשים שקולן טרם נשמע/ נולה צ'ילטון ודניאלה מיכאלי