פתאום דפיקה בדלת, חזרות, צילום שמחה ברבירו – צבי סהר