מרינה בלטוב | שנת אפס

יצירתם החדשה של קאי קורבלניקוב ומרינה בלטוב גראס עוסקת בגבול הדק שבין הזכרון לדמיוןהיא מביאה לבמה ארבעה סיפורים הנשזרים לכדי פואמה תיאטרלית חזותית, המספרת אפוס רחב יריעה ובעל עומק רגשי על מאבקו של האדם בזמן ובשכחה.

המהלך הבימתי מקבל השראה מהרעיון שניתן ל"עקםאת חוקי הזמן ולהפגיש את האדם עם אבותיו ועם עצמו מתקופה אחרת בחייו, ולענות על השאלה: "היה או לא היה?".

שמונת השחקנים המשתתפים נעזרים בטקסטבתנועהבאלמנטים ארכיטקטוניים ניידים ובקטעי וידאו, על מנת להביא את החזון הבימתי של היוצרים.