שני כובעים/ ברכי ליפשיץ


הצגת ילדים בסדרת ״אגדות הלבנה״