נולה צ'לטון | להצחיק את אלוהים


אשה תל אביבית חילונית גרה בקומה השלישית, לא צמודה לשום קרקע, בוחרת להפגש עם רב, מתנחל, הצמוד לאדמת ישראל הקדושה. הוא לקח על עצמו את עבודת השלום עד שהלך לעולמו. היא מבקשת לפגוש בו מחדש, להביא את דבריו, ולהאזין לו יחד עם הקהל