מתוך Abigails Mirror – Tel Aviv מאת אורלי רביניאן בגלריית אלפרד. צילום גדי דגון

מלחמת שוורים אי"ב