אסף בלאו | השם יעזור


מאישה שמורה ומוחמאת, הפכה שרה בלוך לאישה מאוימת תחת פיקוח הדוק. מונודרמה על אישה ותפקידיה


תאריכים קרובים

יום ש'2.11.1920:30תיאטרון הסימטהלרכישה >>
יום ג'3.12.1920:30תיאטרון הסימטהלרכישה >>
יום ג'31.12.1920:30תיאטרון הסימטהלרכישה >>