אסף בלאו | השם יעזור


מאישה שמורה ומוחמאת, הפכה שרה בלוך לאישה מאוימת תחת פיקוח הדוק. מונודרמה על אישה ותפקידיה


תאריכים קרובים

יום ה'31.10.1920:30הסלון- דיזינגוף סנטרלרכישה >>