הרווק / אלחנן שפירא


במשחק הפיתוי העירוני בין גברים לנשים אין מנצחים -הכל מפסידים