אלחנן שפירא I הרווק


במשחק הפיתוי העירוני בין גברים לנשים אין מנצחים -הכל מפסידים