דניאל כהן לוי – היעלמותו המסתורית של מ – צילום דן בן ארי