מאיה בואנוס | דין סוטה

"אם חטאה האישה: פניה מוריקות ועיניה בולטות והיא מתמלאת גידין והם אומרים: הוציאוה, הוציאוה שלא תטמא את העזרה״ (סוטה ג, ד). כך, בימי בית ראשון, נהג הכוהן הגדול לערוך טקס הקרוי דין סוטה. בטקס ציבורי וקדוש עברה האישה מסכת השפלות באמצעות מים מאררים שקיבלו על עצמם כוח מיסטי שלא רק מטהר אלא גם הרסני. אל מול הלכות הטהרה של היהדות, הפכו המים למקור המציע חמלה ואכזריות, לכלוך וניקיון, סערה ושלווה. המים שהסעירו את הימים ההם סוערים גם היום. מציפים מחדש, בעידן של מערכות משפט מודרניות, את השאלות, מי טמאה ומי טהורה? מי אשמה בתקיפתה ומי חפה מפשע? המופע ״דין סוטה״ עוסק באצבע המאשימה של החברה כלפי קורבנותיה, בקשר שבין קדושה לתקיפה וברצון לשטוף מעלינו את האשמה ולהטביע בה את האחר.

יצירתה של מאיה בואנוס.
בהשתתפות: ים דרורי, בת אל דותן וצליל רובינשטיין.