ברכי ליפשיץ | בת שלמה במגדל- אגודת הלבנה


שלמה המלך רוצה לחתן את בתו עם נסיך, אבל היא לא מקשיבה: המלך אומר כן והיא מסרבת וזה לדעתו  לא יתכן. כשהמלך שלמה צופה בכוכבים ומגלה כי בתו עתידה להינשא לבחור עני, הוא מחליט בעצת התוכי, יועצו הנאמן, לשנות את גורלה ומציב אותה בתוך מגדל גבוה.

צילום: מעוז ויסטוך