לא מכניסה את זה הביתה. עומר אלשייך, יוסי שאני ירום (3)