תמונה לעמוד הבית מתוך המראה של אביגיל – תל אביב מאת אורלי רביניאן תמונה גדי דגון