הפליט המטורף | התיאטרון האפריקאי־ישראליקומדיה. מחזה קומי, העוסק במובטלים, שמחפשים עבודה בחברת כוח אדם "שמש". מרגע זה והלאה ולמרות הניצול והעושק, רצופה ההצגה ברגעים קומיים בעין צוחקת, עין אוהבת וסולחת. המהלך ההיררכי הצפוי ביחסים שבין מנצל ומנוצל, מקבל בהצגה תפנית דרמטית.