תנועה ושחרור הגוף כמפתח לעבודת השחקןסדנה תנועתית, חוויתית ומהנה, המובילה את המשתתפים להעמיק את ההקשבה לגופם ולמתרחש סביבם, ולהוליד מחדש את הטקסט כתוצאה של גוף במצב.
במהלך הסדנה נחמם את הגוף, נבנה אמון והקשבה לפרטנרים, נאלתר לצלילי מוסיקה, ונפתח אימפולסים פיסיים ראשוניים לחומר תנועתי ורגשי. נכיר ביכולת האדירה של הגוף לברוא מצבים דרמתיים ולהזין אותם במשמעות.
בעבודה עם הגוף נגלה אפשרויות חדשות בחיבור בין מצבים פיסיים לטקסטים, ונזהה בעצמנו את הכנות והעושר שבכאן ועכשיו