תיאטרון דימויים ומטאפורהבסדנא נבחן מהי מטאפורה חזותית? כיצד היא נוצרת? ונבין מה היתרונות של מטאפורה כזו. את השאלות הללו ניתן לבחון באמצעות תיאטרון בובות, תיאטרון חפצים או באמצעות דימויים חזותיים שונים אחרים. לקראת הסדנא נחליט ביחד במה להתמקד. הסדנא כוללת עבודה חווייתית ומעשית של התלמידים.
צפייה מקוונת במופע "אלמלא" באורך מלא (מצורף קישור) + סדנא.
אפשרות לשיחה עם ניצולת השואה שעל סיפורה ההצגה מבוססת.