תאטרון מוזיאון – ליצנות ותאטרון חפציםתיאור: כיצד משחק עם חפץ ושינוי המשבה שלנו והפונקציונליות שלו מהווה בסיס ליצירה.
מבוסס על המופע "מוזיאון הלחם" (מצורף טריילר).
מחיר: 1,500 ש"ח. מקוון: 700 ש"ח.