פנינה לב נייר | חנה ואזנה גרינולדעל מיטות בית החולים היא פורשת מרחב תודעה חלומי –סיוטי, ודרך חזיונותיה וסיפוריה שואלת שאלות זהותיות על יחסי אמהות ובנות, חברה וממסד, מגדר ומיניות ולבסוף גם על התיקווה לאהבה.

.