מטרגדיה לקומדיהתיאור: עיבוד סיפורים אישיים טרגיים דרך תהליך אישי ואומנותי לכדי מוצר בימתי אישי אך לא פרטי.
מחיר: 1,250 ש"ח. מקוון: 600 ש"ח.