מחזאות -כותבים על מנת להתמודדתיאור: האם אפשר ליצור מתוך פוסט טראומה? התמודדות עם יצירה ישראלית שנכתבה מתוך חוויה אישית וקולקטיבית של הלם קרב. מבוסס על המופע "מה הבעיה שלך?"
שיחה עם המחזאית על כתיבה מחוויות אישיות, על הקו בין מציאות לדמיון.