מחזאות ישראליתתיאור: מסיפור למחזה – איך מעבדים יצירת ספרות להצגת תאטרון.
צפייה במופע "סדום" באורך מלא (מצורף קישור) + סדנא.
מחיר: 1500 ש"ח. מקוון: 750 ש"ח.