מחזאות ישראלית-יצירה פמינסטיתתיאור: מה קורה כאשר בוחנים את העבר שלנו מזווית פמינסטית? איך ניתן להעלות יצירה פמינסטית על הבמה.