מודלים שונים של עבודה קבוצתיתתיאור: הרצאה וסדנה על עבודה של קבוצות תיאטרון היוצרות יחד. נכיר אנסמבלים שונים, נבין את המורכבות של עבודה מסוג זה ונתנסה בעבודה סדנאית בקבוצות. מתאים למורים המבקשים לפתוח לדיון את הדרך שבה עובדים התלמידים ביצירות הבגרות.