לץ play -המשחק הליצני בארץ האפשרויות הבלתי נגמרותתיאור: מפגש עם עולם הליצנות בארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, – הלץ, האדיוט,מלך הטיפשים, החשוף, התמים, הנוגע במפגש אישי במקום שבו הכל אפשרי וכלום לא צפוי.
צפייה במופע "פרלה" + סדנא.
מחיר: 1,200 ש"ח. מקוון: 700 ש"ח.