יצירה מתוך מעבדהתיאור: מהי מעבדת תיאטרון? מאיפה נתחיל? ואיך נצא מכאן עם הצגה שמוכנה לבמה?
צפייה במופע "פרהסיה" (גרסה מוקלטת באורך מלא)+ סדנה.
מחיר: 1,500 ש"ח. מקוון: 750 ש"ח.