יצירה דוקומנטרית ומוקומנטריתתיאור: בסדנא נלמד כיצד יוצרים מתוך "דוקומנטים". לדוגמא, מפה או כל מסמך מציאותי אחר. נבדוק כיצד הופכים אותם למתווה של יצירה, הן מבחינת הצורה והן מבחינת התוכן.
מחיר: 1,170 ש"ח. מקוון: 600 ש"ח.