יצירה אפרו-ישראליתתיאור: במפגש נדון ביוצרות ויוצרים אפרו ישראליים. נצפה בקטעים מהצגות ונעסוק בשאלות של תוכן, שפה וצבע עור על הבמה
צפייה במופע באורך מלא (מצורף קישור) + סדנא.