יצירה אוטוביוגרפיתתיאור: הסדנא מורכבת משני חלקים: בחלק הראשון של המפגש נדבר על ההיסטוריה של ז'אנר היצירה האוטוביוגרפית ונכיר אמנים העוסקים בתחום. בחלק השני נתנסה ביצירה אוטוביוגרפית של התלמידים.
הסדנה תתואם לצרכי המגמה לאחר שיחה מראש עם המורה.