יעל מסריעל מסר תבחן נרטיבים וסטריאוטיפים דומיננטיים בשיח הציבורי, דרך פעולה משותפת עם חפצים בשולחן המשותף. מגוון נקודות מבט, זהויות וסיפורים יעמדו למבחן דרך פרקטיקה של יצירה בינתרבותית. המתודה שתחשוף מסר היא תוצאה של ניהול אמנותי ואוצרות, פרי עבודה ב ״מרחב השלישי״- חלל אמנות חדשני הממוקם בבית הגפן בחיפה, המציע פעולה אמנותית לחיים בחברה בינתרבותית.

יעל מסר היא מנהלת ואוצרת הגלריה לאמנות בבית הגפן, חיפה. בעברה, מנהלת אמנותית של פסטיבל הקולנוע 48 מ"מ ואוצרת עצמאית של תערוכות שהוצגו במוסדות אמנות שונים בארץ ובעולם.

צילום: גוני ריסקין