ינואראי"ב מזמינה יוצרות ויוצרים למפגש פתוח עם נציגות מפעל הפיס לקראת הגשת בקשה למענק.
במהלך המפגש יפורטו תחומי התמיכה לשנת 2020 בתחום אמנויות הבמה וינתנו דגשים לגבי אופן ההגשה ותהליך קבלת ההחלטות.
המפגש מיועד לתחום אמנויות הבמה בלבד. 

המפגש יונחה על-ידי נציגות מועצת הפיס לתרבות ואמנות.

תמיכות-תרבות
מענקי מועצת הפיס לתרבות ואמנות

22.1.20, יום ד', 18:00

לפרטים והרשמה