יונימפגש עם שלושת הגופים המרכזיים שתומכים ביציאה להופיע בחו"ל- מפעל הפיס, משרד החוץ ומשרד התרבות (הקרן ליוצרים עצמאיים). 

2. יוצרים עצמאים טסים לחו"ל

מועד יקבע בקרוב.