הראליזם ושברו-בין חלום להזייהתיאור: איך משחקים את המפגש בין החלום, ההזייה והמציאות. מה נדרש משחקן המשחק דמות "מתה", דמות בחלום, או דמות שהיא חלק מהזייה.