המנגנון הקומי



תיאור: מימוש הפוטנציאל הקומי בעיצוב דמויות ובבימוי סצנות ע"פ ברגסון.