החברות של אלוהים | יעל סלוראודות ההצגה: שלוש שחקניות מקימות לתחייה שלוש דמויות נשים תנ"כיות, שמות אותן במרכז הבמה ומאפשרות להן לחשוף את האמת שלהן בסיפורי התנ"ך המוכרים. 

שרה אמנו שהייתה אישה ללא בנים, נעמי אלמנה ללא בעל וילדים ופילגש בגבעה ש"זנתה" לבעלה, נחשבות כמי שאינן עומדות בנדרש מ"אישה טובה": להיות נשואה, פורייה, מרובת ילדים ונאמנה. מהו המחיר האישי שהן משלמות על מנת לעמוד בייעודים שהוגדרו עבורן, ומה קורה כשהן חותרות תחת הערכים והחוקים שהן מכירות?