דצמברמשמעות החיים כעוסק פטור השתלמות קצרה ומדויקת בהנחיית לידיה מלטין מבר קיימא על מה שעוסק פטור צריך לדעת כדי להתנהל נכון!
זכויות, חובות, אזהרות והתמודדות רגשית עם הביורוקרטיה של עוסק פטור.
המפגש מיועד לעוסקים פטורים [בהווה ולעתיד] בתחומי התרבות והאמנויות.

1. משמעות החיים כעוסק פטור
10.12, יום ה', 10:00-12:00