דמויותיו של צ'כוב והשתקפותן ב"עצמי"תיאור: סדנה המקנה כלים לעיצוב דמויות בהשראת סיפוריו של צ'כוב תוך שימוש בטכניקה שהתפתחה בעבודה על היצירה "הלכה". בסדנה נשים דגש על האפשרות לקחת כל רגע ולתת לו ממד אישי רגשי.
קטעים מהמופע "הלכה" על-פי סיפורים של צ'כוב + סדנא.
מחיר: 1200 ש"ח. מקוון: 600 ש"ח.