בימוי כפרשנות לטקסטתיאור: כיצר יכולות הבחירות הבימוייות לכתוב את המחזה מחדש?
צפייה במופע "האיש עם הפרח בפה" (מצורף טריילר) +סדנה.
מחיר: 1,500 ש"ח. מקוון: 750 ש"ח.