אמנות נכות – גוף אחר בתיאטרון ובמחולתיאור: אני מגדירה את עצמי כיוצרת נכה, האבל אם יש בכלל מושג כזה? בהרצאה נדון במושג אמנות נכות כסוגה בתיאטרון, נכיר אמנים שונים מהתחום ונבחן את האתגרים השונים של ייצוג גוף אחר בתיאטרון ובמחול.