אורי וידיסלבסקי"שם בנגב ישנו סיכוי לאלטרנטיבה שפויה. למחשבה מחדש ולשינוי כיוון הצמיחה." אורי וידסלבסקי סבור כי הפרדיגמה של יחסי הכוחות מרכז- פריפרייה חייבים להשתנות. תיאטרון טוב צריך להתקיים מתוך המקום בו הוא נוצר, תוך עבודה עם חומרי יצירה מקומיים, בתנאים שונים ונשימה אחרת. סשן מעורר השראה שבצידו גם יתכנו ויכוחים מסעירים…

אורי וידיסלבסקי הוא מנהל אמנותי תיאטרון דימונה, מוזיקאי ובמאי.

צילום: איתן ויתקון