אוקטוברתמיכות-תרבות משרד התרבות הוא המפגש השנתי לקראת תמיכות משרד התרבות ביצירת תיאטרון עצמאית.

מי יכול לקבל, מהם תנאי הסף ואיך עמותת אי"ב יכולה לעזור?
במפגש ינתנו כל התשובות לכל השאלות בנוגע לתמיכת משרד התרבות ותנאי הסף לקבלת התמיכה.
בנוסף יינתן מידע על עמותת אי"ב – ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע, על אופן ההצטרפות ועל שירותים שונים שהעמותה נותנת.

המפגש יונחה על־ידי מנכ"לית אי"ב ענת רדנאי ובהשתתפות: נציגת משרד התרבות מחלקת תיאטרון ופרינג'.

תמיכות-תרבות משרד התרבות