האמיני יום יבוא

13:00 | מוזיאון ת"א | לפרטים ורכישת כרטיסים

סביב שולחן ארוך, עם כוסית וודקה וטעימה קלה, לפי מיטב המסורת הרוסית,גולל השירים היפים של אז, עולים סיפוריהן של נשים צעירות שבחרו להתגיס וללחום בחזית הרוסית במלחמת העולם השניה. נשים שקולן טרם נשמע/ נולה צ'ילטון ודניאלה מיכאלי